Loại hình Giao dịch

Phương thức ECN\STP

YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED sử dụng truy cập cầu nối ECN\STP, các giao dịch có môi giới, hệ thống khớp lệnh ECN, dựa trên, đồng thời tích hợp khả năng thanh khoản bao quát hơn bao gồm các quỹ phòng ngừa rủi ro và các tổ chức khác, trao đổi ECN, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn ở mức độ có tần suất thưa hơn.

Mức giá và Tính thanh khoản

Giá giao dịch ngoại hối và mức giao dịch, độ khó, tính thanh khoản và mức giá thị trường chủ yếu phụ thuộc vào thị trường ngoại hối, ngoại hối đề cập đến mức giá theo khối lượng giao dịch, tính thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng của lượng tiền mặt ngoại hối, mức giá và tính thanh khoản, phản ánh sự ổn định và linhh hoạt của một nền tảng.

Tránh Rủi ro

YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED nhằm mục đích hỗ trợ mạnh mẽ cho quỹ và công nghệ mạnh mẽ của riêng mình, cung cấp cho khách hàng nhiều mức độ và nền tảng đa dạng nhằm tăng doanh thu cho khách hàng, tránh rủi ro. Đồng thời, YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED dựa trên nền tảng dịch vụ sâu rộng và linh hoạt, cung như cung cấp một bộ giải pháp quản lý rủi ro hoàn chỉnh cho các đối tác nhằm đảm bảo khả năng lợi nhuận không rủi ro.

Bạn có thắc mắc gì? Xin liên hệ ngay với chúng tôi!

Đội ngũ Quản lý Khách hàng & Hỗ trợ Kỹ thuật có kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tạo tài khoản