MOBILE Trader

OS X & iOS Apps
Nền tảng giao dịch Ngoại hối phổ biến nhất trên thế giới Metatrader5 hiện được cung cấp miễn phí cho iPhone và iPad (hỗ trợ cả cho thiết bị hiển thị Retina). Hiện có hơn 2.000 máy chủ của các công ty môi giới sử dụng nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Với ứng dụng này, bạn có thể kiểm soát tài khoản của mình, giao dịch tại các thị trường tài chính và sử dụng 30 chỉ số kỹ thuật về phân tích thị trường, cũng như nhận các tin tức tài chính và email.


Ứng dụng Android
Một trong những nền tảng giao dịch Ngoại hối phổ biến nhất, MetaTrader 5, hiện được cung cấp cho điện thoại và máy tính bảng Android hoàn toàn miễn phí. Các loại tiền tệ giao dịch với bất kỳ máy chủ nào trong số trên 1000+ máy chủ của các công ty môi giới sử dụng nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Với ứng dụng này, bạn có thể kiểm soát tài khoản của mình và giao dịch tại các thị trường tài chính.