CFD

CFD phù hợp cho việc đầu cơ tài chính và giúp các nhà giao dịch được hưởng lợi từ các biến động thị trường. Bạn có thể mua vào (mua) khi bạn dự đoán thị trường tăng, hoặc bán ra (bán) khi bạn dự đoán giá trị trường giảm và tăng lợi nhuận của bạn phù hợp với mức giảm giá.

CFD (Hợp đồng Chênh lệch) dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên (giữa bên mua và bên bán) để trao đổi chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một công cụ tài chính theo các điều kiện cụ thể. CFD là các công cụ giao dịch phù hợp cho việc đầu cơ vào nhiều công cụ tài chính, bao gồm cả chỉ số vốn, năng lượng, hàng hóa và kim loại mà không sở hữu chúng trên thực tế. Về CFD CFD phù hợp cho việc đầu cơ tài chính và giúp các nhà giao dịch được hưởng lợi từ các biến động thị trường. Bạn có thể mua vào (mua) khi bạn dự đoán thị trường tăng, hoặc bán ra (bán) khi bạn dự đoán giá trị trường giảm và tăng lợi nhuận của bạn phù hợp với mức giảm giá. Để dự đoạn tổn thất tiềm tàng về giá trị danh mục đầu tư của bạn, bạn có thể sử dụng CFD để bù lỗ bằng cách bán ra. Đặc biệt tại các thị trường đầy biến động, phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư là một lợi thế lớn của CFD.

Tạo tài khoản&nbspĐăng nhập
  • Giao dịch mà không sở hữu công cụ tài chính trên thực tế được thực hiện trên cơ sở hợp đồng
  • Mức độ rủi ro ngay lập tức đối với các nền kinh tế toàn cầu
  • Đầu cơ vào giá thị trường theo chiều hướng lên giá/xuống giá trong tương lai
  • Phương thức này cũng rất lý tưởng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu do mức ký quỹ thấp
  • Bán ra và thậm chí thu được lợi nhuận từ các mức giá sụt giảm