Lựa chọn Tài khoản Giao dịch

YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED, cung cấp các giao dịch tài chính tương lai và các khoản đầu tư phái sinh cho các nhà đầu tư trên toàn cầu, và khách hàng có thể sử dụng các nền tảng và công cụ giao dịch tự động tiên tiến của chúng tôi để có được tỷ giá hối đoái và thanh khoản liên ngân hàng. YORK BUSINESS ASSOCIATES LIMITED chủ yếu cung cấp các giải pháp giao dịch cá nhân hóa hoàn chỉnh cho các Khách hàng bán lẻ và tổ chức tại hơn 20 quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Mỹ La tinh.

TÀI KHOẢN MICRO
Ký quỹ tối thiểu $3.000
(Phù hợp cho Nhà Giao dịch mới)


MIỄN PHÍ Nghiên cứu & Báo cáo tóm tắt Hàng ngày
Desktop, Tablet & Mobile Trader
Video Hướng dẫn
Dịch vụ Khách hàng 24 / 5
Quản lý Khách hàng Chuyên tâm
Từ 1 pip Mức giá Chênh lệch (Spread)
1:100 Đòn bẩy Tối đa
0,01 Quy mô giao dịch tối thiểu (Lô)
0,01 Gia tăng quy mô giao dịch

Đề xuất
TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN
Ký quỹ tối thiểu $10.000 (Nhà Giao dịch có kinh nghiệm và tự tin)


MIỄN PHÍ Nghiên cứu & Báo cáo tóm tắt Hàng ngày
Desktop, Tablet & Mobile Trader
Video Hướng dẫn
Dịch vụ Khách hàng 24 / 5
Quản lý Khách hàng Chuyên tâm
Từ 1 pip Mức giá Chênh lệch (Spread)
1:100 Đòn bẩy Tối đa
0,01 Quy mô giao dịch tối thiểu (Lô)
0,01 Gia tăng quy mô giao dịch

TÀI KHOẢN ĐIỀU HÀNH
Ký quỹ tối thiểu $50.000 (Tài khoản toàn diện và độc quyền nhất của chúng tôi)


MIỄN PHÍ Nghiên cứu & Báo cáo tóm tắt Hàng ngày
Desktop, Tablet & Mobile Trader
Video Hướng dẫn
Dịch vụ Khách hàng 24 / 5
Quản lý Khách hàng Chuyên tâm
Từ 1 pip Mức giá Chênh lệch (Spread)
1:100 Đòn bẩy Tối đa
0,01 Quy mô giao dịch tối thiểu (Lô)
0,01 Gia tăng quy mô giao dịch

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào?
Đội ngũ Quản lý Khách hàng & Hỗ trợ Kỹ thuật có kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào.